Mengapa Kita Harus Berdoa

Berapagaji.com – Mengapa kita harus berdoa Addu’ a silaatul mu’ min yang mempunyai makna doa ialah senjata untuk orang- orang yang beriman. Sebab sesungguhnya kehidupan manusia tidak hendak lepas dengan yang namanya doa kepada sang pencipta Allah SWT. Dalam setiap kehidupan yang kita lakukan jangan sampai ketinggalan, tetap memanjatkan doa setiap hari kepada Allah. Dan satu hal yang wajib kita ingat yaitu berdoalah dalam kondisi apapun. Artinya ialah tidak cuma dalam kondisi susah saja kita memohon serta meminta pertolongan, namun dikala dalam kondisi bahagia juga kita wajib tetap bersyukur serta berterima kasih kepada Allah SWT.Sebab doa ialah sesuatu ibadah serta benda adsiapa yang tetap mengungkapan doa dengan percaya serta serius hingga insyaallah, Allah SWT hendak tetap mengabulkan doa- doa yang kita panjatkan.

Tiap Doa pasti Dikabulkan

Setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah SWT, itulah mengapa kita harus berdoa. Sebab terkabulkannya doa yang kita panjatkan merupakan hak Allah SWT sebagai pemilik kehidupan. Bersabarlah bila Kamu lagi menunggu doa dikabulkan. Teruslah berdoa, sebutkan permintaanmu di hadapan Allah SWT serta diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh.

Sebab kita tidak tau doa mana yang dikabulkan oleh Allah SWT serta kita juga tidak tau usaha manakah yang di ridhoi oleh Allah SWT. Ingat serta yakinlah Allah SWT hendak menggenggam seluruh doa-doa kita serta mengabulkannya pada saat yang pas serta pada waktu yang kita butuhkan, dengan demikian maka hidup akan terasa nikmat jika kita terus bersyukur.

Jangan bosan untuk Berdoa

Tidak ada lagi alasan buat kita untuk terus berdoa kepada Allah SWT, Umar bin Al-Khaththab juga sempat mengatakan:

“Saya tidak khawatir bila doa saya tidak dikabulkan, tetapi yang saya takutkan adalah bila saya tidak diberi taufiq untuk terus berdoa”.

Maka dari itu janganlah kita merasa pesimis terhadap dikabulkan ataupun tidaknya doa yang kita panjatkan. Setiap mukmin wajib menanamkan dalam dirinya jiwa optimis supaya mampu mencapai yang terbaik. Tetapi kita juga butuh yang namanya introspeksi diri, apakah semua ketentuan yang menjadikan doa itu terkabul, sudah kita penuhi semua. Sebab berdoa kepada Allah SWT wajib dibarengi dengan kesungguhan atau keseriusan dalam berikhtiar.

Dekat dengan ajaran Rasulullah SAW

Perlu kalian ketahui bahwa ada 3 golongan umat nabi Muhammad SAW yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Siapa Orang itu? antara lain ialah: orang yang puasa sampai buka, imam yang adil serta doa orang yang terdzalimi, ketiga orang tersebut oleh Allah SWT mengangkat doanya sampai ke atas langit, serta hendak mengangkat doanya sampai atas kangit serta hendak dibukakan menurutnya pintu- pintu langit. Itulah mengapa kita harus berdoa.

Janji Allah SWT Untuk Kita Yang Tetap Berdoa

Allah SWT telah berjanji kepada umat nabi Muhammad akan mengabulkan semua permohonan hambanya yang penting tetap berdoa kepada-Nya. sesuai  dengan Al-Quran pesan Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi:

“waizaa sa’ alaka’ ibaadii’ annii fa innii qorii, ujiibu da’ watad-daa’ I izaa da’ aani falyastajiibuu lii walyu’ minuu bii la’ allahum yarsyuduun”.

Yang artinya:“ Serta apabila hamba- hamba- hamba- hamba- Ku bertanya kepada( Muhammad SAW) tentang saya, hingga sebenarnya saya dekat. Saya kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu penuhi (perintah-Ku) serta beriman kepada-Ku supaya mereka mendapatkan kebenaran”.

Dari ayat tersebut dengan tegas Allah SWT menyuruh kita untuk tetap memanjatkan doa untuk seluruh kebutuhan, baik di dunia ataupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Itulah mengapa kita harus berdoa. Dengan begitu janji Allah SWT tentang doa hendak mengabulkan doa– doa hamba- Nya pada waktu yang pas. Maka janganlah Kamu berputus asa atas doa yang di pinta, bila Allah belum mengabulkannya teruslah panjatakan doa kepada-Nya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top