Inilah Doa Ketika Turun Hujan Agar Tidak Terjadi Bencana

Inilah Doa Ketika Turun Hujan Agar Tidak Terjadi Bencana. Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya membaca doa ketika sedang turun hujan. Terdapat sebagian doa yang dapat kita panjatkan supaya hujan membawa keberkahan serta tidak mengakibatkan terjadinya sebuah bencana.

Hujan Merupakan Rahmat Allah SWT

Imam Ibnu Katsir menunduhkan dalam kitab tafsirnya, hujan merupakan salah satu nikmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada makhluknya-Nya. Sebagaimana diterangkan dalam Alquran Allah SWT berfirman,

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمlan secara

Maksudnya:” Dialah yang sudah membuat air( hujan) turun dari langit buat kalian. Sebagiannya menjadi minuman serta sebagiannya lagi( menyuburkan) tanaman yang dengan tanaman itu kalian menggembalakan ternakmu.”( QS An Nahl: 10)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman,

اَمَّنْخَلَقَالسَّمٰوٰتِوَالْاَرْضَوَاَنْزَلَلَكُمْمِّنَالسَّمَاۤءِمَاۤءًفَاَنْۢبَتْنَابِهٖحَدَاۤىِٕقَذَاتَبَهْجَةٍۚمَاكَانَلَكُمْاَنْتُنْۢبِتُوْاشَجَرَهَاۗءَاِلٰهٌمَّعَاللّٰهِۗبَلْهُمْقَوْمٌيَّعْدِلُوْنَۗ

Maksudnya:”Apakah( yang kalian sekutukan itu lebih baik ataukah) dzat yang menghasilkan langit serta bumi dan yang membuat air turun dari langit untukmu, kemudian Kami membuat dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah( yang) kalian tidak pernah mampu untuk meningkatkan pohon – pohonnya? apakah ada tuhan yang (lain) bersama Allah? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).” (QS An Naml: 60)

Baca Juga: Doa Yang Wajib Diajarkan Kepada Anak Anak Kita

Imam Syafii dalam Kitab Al-Umm meriwayatkan suatu hadits tetapi dengan sanad mursal kalau turunnya hujan itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita dalam memancingkan doa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah,

اُطْلُبُوااسْrameِجَابَةَالدُّعَاءِعِنْدَثَلَاثٍ: عِنْدَالْrameِقَاءِالْجُيُوشِ وإِق murah secara

Maksudnya:” Carilah oleh kamu doa yang dikabulkan: di saat kedua pasukan bertemu( di jalur Allah), kala sholat diiqamahkan, serta kala hujan turun.”

Di antara beberapa doa yang dapat dipanjatkan saat sedang turun hujan, berikut adalah doa memohon agar hujan yang turun menjadi berkah, berguna, serta tidak mengganggu alam ataupun memunculkan bencana. Doa ketika hujan diambil dari Kitab Al-Adzkar karya Imam an-Nawawi serta Kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq yang tiap tiap menukil riwayat Bukhari.

Baca Juga: waktu yang mustajab untuk berdoa

Doa ketika Turun Hujan

1.Doa kala Turun Hujan supaya Berkah

اللَّهُمَّصَيِّباًنَافِعاً

Allahumma shoyyiban nafian

Maksudnya: Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang berguna.

 

2. Doa ketika sedang Turun Hujan supaya deras Tidak Memunculkan Bencana

 

اللَّهُمّ حَوَال bersapan bersungguh -sungguh

Allahumma haawalaina wa laa alaina. Allahumma alal aakami wal jibaali, wazh zhiroobi, wa buthunil awdiyati, wa manaabitisy syajari

Maksudnya:” Ya Allah, turunkanlah hujan di dekat kami, bukan buat mengganggu kami. Ya Allah, turunkan lah hujan ke dataran besar, gunung- gunung, bukit- bukit, lembah perut, serta tempat tumbuhnya pepohonan.” (HR Bukhari)

Doa kala turun hujan tersebut pula diriwayatkan dalam Kitab Sunan Ibnu Majah. Imam An- Nawawi berkata, doa buat memohon hujan yang berkah tersebut bisa diucapkan sebanyak 2 ataupun 3 kali.

Itulah tadi Doa Ketika turun hujan agar tidak terjadi bencana. Semoga kita semua di lindungi oleh Allah SWT dari segala mara bahaya. Aamiin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top